Права и Задължения

Всеки потребител на Azoma.bg трябва да се регистрира, като попълни регистационната форма, в която оставя посоченият тип информация.Използваме тази информация, за да Ви предоставим нашите услуги, като в никакъв случай ние няма да я предадем на трета страна